СОДЕРЖАНИЕ:
Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія, 2012
У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини. Зміст посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою, словника основних понять та списку літератури.

Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальностей „Дошкільна освіта”, „Психологія”, „Практична психологія”, може використовуватись викладачами однойменної дисципліни, педагогами і психологами дошкільних й загальноосвітніх закладів
ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Спостереження як метод дитячої психології
КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Дитяча психологія в Україні
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА
ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У ДИТИНСТВІ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПІЛКУВАННЯ ДОРОСЛОГО І ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
СПІЛКУВАННЯ І СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА З РОВЕСНИКАМИ
Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку
Розвиток спілкування і спільної діяльності з ровесниками у дошкільному віці
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Особливості сюжетно-рольової гри дошкільника
НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ТА АКТИВІЗАЦІЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ
Значення трудової діяльності дошкільника та розвиток її структури
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ТА КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Розвиток образотворчої діяльності дошкільника
РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНИКА
РОЗВИТОК УВАГИ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ
Розвиток мовлення в немовлячому віці
Особливості мовлення дитини раннього віку
Характеристика мовлення дитини дошкільного віку
РОЗВИТОК СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ СФЕРИ ДОШКІЛЬНИКА
Сенсорно-перцептивний розвиток дитини від 3 до 7 р.
РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ ДИТИНИ ДО 7 РОКІВ
ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ
Основні лінії у розвитку мислення дошкільника
РОЗВИТОК УЯВИ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ
Особливості розвитку уяви у дошкільному віці
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
ВОЛЯ ТА СИСТЕМА МОТИВІВ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ
СТАНОВЛЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
ЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ
ТЕМПЕРАМЕНТ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО СИСТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ НА ЕТАПІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
ПСИХОЛОГІЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
РОЗВИТОК ПСИХІКИ ТА ОСОБИСТОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Взаємини підлітка з оточуючими
ПСИХОЛОГІЯ РАННЬОЇ ЮНОСТІ

Книги и учебники по дисциплине Возрастная психология:

 1. А. С. Фомиченко. Причины проявления агрессии в детском возрасте - 2010 год
 2. А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева. Возрастная психология - 2009 год
 3. Учебно-методическое пособие. Психология развития и возрастная психология - 2006 год
 4. Урунтаева Г.А.. Детская психология - 2006 год
 5. Венгер А.Л. (ред.). Психологический лексикон - 2005 год
 6. Л.С.Выготский. Психология развития человека - 2005 год
 7. Боулби Джон. Создание и разрушение эмоциональных связей - 2004 год
 8. И.В. Носко. Психология развития и возрастная психология - 2003 год
 9. Под ред. В.Е. Клочко. Возрастная психология - 2003 год
 10. Ермолаева М. В.. Психология развития: Методическое пособие для студентов заочной и дистанционной форм обучения - 2003 год
 11. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н.. Возрастная психология - 2002 год
 12. Хухлаева О. В.. Психология развития: молодость, зрелость, старость - 2002 год
 13. О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. Вікова та педагогічна психологія - 2001 год
 14. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека - 2001 год
 15. Мухина В. С.. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество - 1999 год
 16. Кулагина И,Ю.. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет) - 1999 год
 17. Абрамова Г. С.. Возрастная психология - 1999 год
 18. Абдурахманов Р.А.. Онтогенез психических процессов и личности человека - 1999 год
 19. Аверин В.А.. Психология детей и подростков - 1998 год
 20. Р. П. Ефимкина. Детская психология - 1995 год
Медицинский портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com